Social UNIMAGE

Social UNIMAGE
Social UNIMAGE 2016-08-01T16:07:18+00:00

Proiectul S.O.C.I.A.L.E

FABC implementează în calitate de partener, proiectul Structuri de Organizare Comunitară Integrate în Ansamblul Lumii Economice, ID 148564, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeste in oameni!” – Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul general al proiectului

Cresterea incluziunii sociale si promovarea economiei sociale ca alternativa pentru ocuparea de durata in munca a persoanelor din grupuri vulnerabile prin angajarea in cadrul structurilor de economie sociala nou infiintate sau deja dezvoltate.

Despre Asociatia Social UNIMAGE

Structura economica sociala, infiintata in cadrul proiectului, furnizeaza servicii de comunicare pentru ONG-uri, dezvolta si implementeaza proiecte sociale. Fondurile rezultate in urma serviciilor se directioneaza in finantarea activitatilor specifice statutului asociatiei.